lite bjørnis

Ønsker du å arbeide med brannvern i brannvesenet?

Høgskolen på Vestlandet HVL utdanner branningeniører i Haugesund. Mange av de som er blitt utdannet der, har senere begynt å arbeide i brannvesen.

Bachelor utdannelsen tar opp bl.a. Hva skjer når en brann oppstår? Hvordan utvikler den seg og hvordan kan vi redusere konsekvensene av brann? Som branningeniør er du med på å sikre liv gjennom ulike forebyggende tiltak.

Studietilbud

 

Publisert i