IMG_2302

8 Hendelser i uke 46

I uke 46 var det 8 hendelser

1 Brann i bygning

1 Branntilløp i bygning

1 Trafikkulykke

1 Brann i kjøretøy

1 Helseoppdrag

1 Bistand helse/politi

1 Forurensning

1 Utrykning etter alarm fra vekterselskap

 

Publisert i