IMG_2302

9 hendelser i uke 40

I uke 40 var det følgende 9 hendelser

1 Trafikkulykke

1 Brann i maskin/ redskap

1 Brannhindrende i bygning

3 Automatiske brannalarmer

3 Beredskaps oppdrag

Publisert i