IMG_2302

Hendelser i uke 37

I uke 37 var 11 hendelser

3 Branntilløp i bygning

1 Bistand med barn innelåst i bil

5 Automatiske brannalarmer

2 Beredskaps oppdrag

 

Publisert i