IMG_2302

9 Hendelser i uke 38

I uke 38 var det 9 hendelser

1 Branntilløp

1 Trafikkulykke

1 Automatisk brannalarm (matlagning)

1 Melding om utløst røykvarsler

1 Melding om mistenkelig lukt

1 Annen assistanse

3 Beredskaps oppdrag

Publisert i