IMG_2302

16 Hendelser i uke 39

I uke 39 var det følgende 16 hendelser

2 Trafikkulykker

1 Brann i kjøretøy

1 brann i søppelcontainer

2 Branntilløp. 1 Komfyr og 1 utvendig på bygning.

2 Helse oppdrag

1 Redning av verdier grunnet vind.

5 Automatiske brannalarmer, hvorav 3 var i privat bolig.

2 Beredskaps oppdrag

Publisert i