IMG_2302

Hendelser i uke 32

I uke 32 var det 10 hendelser

1 Annen brann

1 Helseoppdrag

2 Branntilløp/ kontroll av branntilløp

1 Akutt forurensning

1 Unødig kontroll av melding

3 Automatiske brannalarmer/ hvorav 1 matlaging

1 Beredskaps oppdrag

 

 

 

Publisert i