IMG_2302

Hendelser i uke 30

I uke 30 var det 12 hendelser

1 Trafikkulykke

1 Helseoppdrag

1 Ulykke på båt/ skip

1 Unødig kontroll av røykvarsler

6 Automatiske brannalarmer

2 Beredskapsoppdrag

Publisert i