IMG_2302

Hendelser i uke 23

I uke 23 var det 12 hendelser

1 Melding om bygningsbrann (var tørrkoking)

1 Trafikkulykke

2 Bilbranner

1 Røykutvikling (tørrkoking)

1 Røykutvikling fra fyrrom

1 Helseoppdrag

1 Annen assistanse til Politiet

1 Automatisk brannalarm

3 Beredskaps oppdrag

 

Publisert i