IMG_2302

Hendelser i uke 21

Det var 5 hendelser i uke 21

1 Brann i bygning

1 Trafikkulykke

1 Redning/ ulykke på sjø

1 Redning av dyr

1 Annet oppdrag

Publisert i