IMG_2302

Hendelser i uke 20

I uke 20 var det 10 hendelser

1 Trafikkulykke

1 Annen brann

1 Bilbrann

1 Bålbrann

1 Helse oppdrag

1 Bistand politiet

3 Automatiske brannalarmer

1 Beredskaps oppdrag.

 

Publisert i