IMG_2302

Hendelser i uke 19

I uke 19 har det vært 6 hendelser

1 Branntilløp i bygning

1 Skorsteins-brann

1 Helseoppdrag

1 Akutt forurensning

2 Beredskapsoppdrag

 

Publisert i