IMG_2302

Hendelser i uke 16

I uke 16 ble det registrert 7 hendelser

1 Redning av person i sjø

1 Helseoppdrag

1 Pipebrann

2 Automatiske brannalarmer

2 Teknisk utløste alarmer.

Publisert i