IMG_2302

Hendelser i uke 9

I uke 9 har det vært 4 hendelser

1 Trafikkulykke

1 Brannmelding

2 Beredskaps oppdrag

Publisert i