IMG_2302

Hendelser i uke 10

I uke har det vært 7 hendelser.

Dessverre en hendelse med tragisk utfall

1 Bygningsbrann

3 Trafikkulykker

1 Førstehjelp oppdrag

1 Automatisk brannmelding

1 Beredskaps oppdrag

Publisert i