RD øvelse 4 JPG

Hvor farlig er det å være brannmann?

De utsetter seg for farlig røyk, ekstreme temperaturforskjeller og drepende flammer. Nå skal arbeidsmiljøet til norske brannmenn og -kvinner under forskernes luper.

Innherred brann og redning er med i et forskningsprosjekt som ser på deres helse og arbeidsmiljø.

Dette er bl.a. på brakgrunn av at i Norge  har denne yrkesgruppen 20 prosent høyere risiko enn gjennomsnittlig befolkning – for alle kreftformer.

Forskerteamet består av partnere fra SINTEF, Kreftregisteret, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og brannforskningsinstituttet RISE Fire Research.

Sammen skal de avdekke alt fra kreftrisiko, hvordan farlige partikler fra branner påvirker brannkonstablene, og i hvilken grad varmestress påvirker arbeidshverdagen og helsa til både brannmenn og -kvinner. Prosjektet er et samarbeid med Fire Research and Innovation Centre (FRIC), som ble etablert i Trondheim i 2019, og ledes av RISE Fire Research med SINTEF og NTNU som forskningspartnere.

https://gemini.no/kortnytt/hvor-farlig-er-det-egentlig-a-vaere-brannkonstabel/

 

Publisert i