IMG_2302

Hendelser i uke 8

I uke 8 var det 10 hendelser.

1 Brann i bygning

1 Trafikkulykke

1 Pipebrann

1 Akutt forurensning

2 Automatiske brannalarmer

3 Avbrutt utrykninger

1 Beredskapsoppdrag

 

Publisert i