IMG_2302

Hendelser i uke 52

I uke 52 var det følgende 11 hendelser.

1 Trafikkulykke

2 Branner i kjøretøy

1 Annen brann

2 Helseoppdrag

2 Unødige kontroll av melding

1 Avbrutt utrykning

1 Automatisk brannalarm

1 Beredskapsoppdrag

Publisert i