IMG_2302

Hendelser i uke 3

I uke 3 var det 6 hendelser:

1 Trafikkulykke

1 Branntilløp

2 Automatiske brannalarmer

2 Beredskapsoppdrag

Publisert i