IMG_2302

Hendelser i uke 2

I uke 2 var det 12 hendelser

1 Trafikkulykke

1 Melding om røyk/ flammer

3 Helseoppdrag

6 Automatiske brannalarmer

1 Beredskapsoppdrag

Publisert i