IMG_2302

Hendelser i uke 51

I uke 51 var det 6 hendelser

1 Brann i bygning

1 Branntilløp i bygning

1 Skorsteins brann

1 Automatisk brannalarm

2 Beredskapsoppdrag

 

 

Publisert i