IMG_2302

Hendelser i uke 50

I uke 50 var det 5 hendelser

1 Trafikkulykke

1 Helseoppdrag

1 Beredskapsoppdrag

2 Automatiske branmeldinger

Publisert i