IMG_2302

Hendelser i uke 49

I uke 49 var det 10 hendelser;

3 Trafikkulykker

1 Bilbrann

1 Branntilløp

1 Helseoppdrag

4 Automatiske brannmeldinger

Publisert i