IMG_2302

Hendelser i uke 47

I uke 47 var det 11 hendelser

1 Trafikkulykke

2 Branntilfeller

1 Brann i kjøretøy

1 Helseoppdrag

6 Automatiske brannalarmer

Publisert i