IMG_2302

Hendelser i uke 45

I uke 45 var det 6 hendelser

1 Trafikkulykke

1 Brann i silo

1 Brann i traktor

2 Automatiske brannalarmer

1 Beredskaps oppdrag

Publisert i