KODE 160 2019

Opplæring for utrykningskjøring

I uke 40 og 41 gjennomfører utryknings skolen opplæring i utrykningskjøring for 9 av våre ansatte.

Da får vi enda flere som er godkjent for å kunne kjøre utrykning ved hendelser.

IHBR ønsker de lykke til.

Publisert i