IMG_2302

Hendelser i uke 39

I uke 39 var det 14 hendelser.

1 Brann i borerigg

1 Brann i sykkel.

1 Bålbrann

2 Trafikkulykker

1 Helseoppdrag

1 Redning av dyr

5 Automatiske brannalarmer

2 Beredskapsoppdrag

 

Publisert i