IMG_2302

Hendelser i uke 38

I uke 38 var det 16 hendelser

4 Trafikkulykker

2 Helseoppdrag

1 Båtforlis

2 Brannhindrende oppdrag, (mistenkelig røyk).

1 Person innelåst i bil.

3 Automatiske brannalaremer

3 Beredskapsoppdrag.

Publisert i