IMG_2302

Hendelser i uke 37

I uke 37 var det 9 hendelser.

1 Brann i korntørker

2 Bilbranner

1 Helseoppdrag

1 Varmgang i fyrkjel.

4 Automatiske brannalarmer

 

Publisert i