IMG_2302

Hendelser i uke 36

I uke 36 var det 12 hendelser

1 Bygningsbrann

1 Melding om røykutvikling

1 Trafikkulykke

1 Helseoppdrag

1 Avbrutt utrykning

1 Kontroll av branntilløp

5 Automatiske brannalarmer

1 Beredskapsoppdrag

Publisert i