IMG_2302

Hendelser i uke 35

I uke 35 skjedde følgende 7 hendelser:

1 Brann i søppel container

4 Automatiske brannmeldinger

2 Beredskapsoppdrag

Publisert i