IMG_2302

Hendelser i uke 34

I uke 34 skjedde følgende 9 hendelser:

2 Branntilløp

1 Bålbrann

1 Mistenkelig røyklukt

1 Helseoppdrag

2 Automatiske brannalarmer

2 Beredskapsoppdrag

Publisert i