IMG_2302

Hendelser i uke 33

I uke 33 var det 7 hendelser.

1 Brann i kjøretøy

1 Heisalarmer

3 Automatiske brannalarmer

2 Beredskapsoppdrag

Publisert i