IMG_2302

Hendelser i uke 31

Følgende 10 hendelser har skjedd i uke 31.

1 Bygningsbrann med 3 nedbrente bygninger på et småbruk

1 Skogbrann

1 Bilbrann

1 Helseoppdrag

1 Bistand annet brannvesen

2 Utløste røykvarslere

2 Automatiske brannalarmer

1 Beredskapoppdrag

Publisert i