IMG_2302

Hendelser i uke 30

Følgende 15 hendelser har skjedd i uke 30

1 Drukningsulykke med dødsfall

1 Trafikkulykke

1 Bilbrann

1 Helseoppdrag

1 Akutt forurensning

1 Annet oppdrag, redning av dyr

5 Automatiske brannalarmer

2 Utløste røykvarslere

2 Beredskapsoppdrag

Publisert i