IMG_2302

Hendelser i uke 23

Følgende 11 hendelser er registrert i uke 23.

3 Bilbranner

1 Akutt forurensning

1 Bistand helse kommunen

1 Brannhindrende tiltak

2 Automatiske brannalarmer

3 Beredskaps0ppdrag

 

Publisert i