IMG_2302

Hendelser uke 21

Det har vært tilsammen 13 hendelser i uke 21

2 branner i kjøretøy

1 annen brann

2 branntilløp

1 trafikkulykke

5 beredskapsoppdrag

2 automatiske brannalarmer

 

Publisert i