FHPArtner+brannslukker

God innsats fra beboere og naboer reddet bolighus.

I forbindelse med brann i et uthus og en annen gressbrann, gjorde rask og riktig innsats fra beboere og naboer at det ikke ble større branner og verdier som gikk tapt.

Det viser seg gang på gang at innsats i de første minuttene etter at e branntilløp er oppdaget så vil riktig og rask slukkeinnsats kunne redde store verdier og liv.

Det er derfor viktig med å gjennomføre slukkeøvelser, og å tenke igjennom hva som kan gjøres dersom det oppdages en brann.

også tidlig varsling til brann på 110, eller andre nødetater vil være med på å redusere brannen.

Publisert i